ورود به سامانه

 
در صورت ورود برای اولین بار گذر واژه 1 می باشد.  
   
استخدام
دانلود فرم مشخصات فردیراهنما:
  • کدملي را صرفا به صورت يک عدد 10 رقمي و بدون هيچ حرف يا کاراکتر اضافه وارد نماييد.
  • درصورت ورود برای اولین بار گذرواژه شما عدد 1 می باشد
  • پس از ورود حتما اقدام به تغییر گذر واژه نمایید.
  • تمام پرسنل توجه داشته باشند که تمامی درخواست ها تنها در این سامانه قابل  ارسال  و پیگیری می باشد.